Lot Van Os

Tarieven en vergoeding

Vergoeding

De individuele behandelingen vallen onder de basisverzekering en worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Lot van Os heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Het is daarom goed om vooraf uw polis te controleren. Indien u niet uw eigen zorgverlener mag kiezen, vergoedt de zorgverzekeraar vaak niet het gehele bedrag. Ook kan het zo zijn dat u van te voren toestemming moet hebben van de zorgverzekeraar voordat de behandeling mag starten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk rekening te houden met het eigen risico.

Voorwaarden vergoeding

De NZA heeft een aantal regels opgesteld waaraan de zorg moet voldoen om in aanmerking te komen tot een vergoeding, te weten:

  •  er moet een geldige verwijsbrief zijn,
  • er moet sprake zijn van een vergoede diagnose (DSM 5 classificatie), Gedurende het intakegesprek wordt besproken of er sprake is van een DSM 5 classificatie.
 
Let op: relatieproblemen en dus partnerrelatietherapie valt niet onder vergoede zorg. Dit geldt eveneens voor lichte aanpassingsklachten en werk-gerelateerde klachten.

Tarieven

Individuele behandelingen 18 jaar en ouder

De tarieven die worden gerekend zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De hoogte van het tarief is afhankelijk van diverse factoren zoals het beroep van de behandelaar, de duur van het consult, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de setting (welk type behandelaar is allemaal betrokken bij een traject). De vastgestelde tarieven zijn te vinden via een GGZ tool-tarieven zoeker. In de praktijk worden doorgaans de volgende tarieven gebruikt:

  • Intake/ diagnostiek   € 173,40
  • Behandeling (60 min) € 152,50 
Indien er geen sprake is van een diagnose en u wilt wel in behandeling komen, dan kan dat ook. Er is dan sprake van een OVP-consult (overig product consult) waarbij er een tarief van 105 euro per uur gehanteerd wordt. Dit geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd. Ook dit tarief is gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de NZA. Mocht een consult langer duren dan zal het tarief naar rato aangepast worden.

Systeemtherapie

Wanneer we aan de slag gaan met het gehele gezin, valt dit niet onder de vergoede zorg. De volgende tarieven zijn dan van toepassing.

  • Consult 90 minuten: € 195,00

Partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie valt niet onder vergoede zorg. De volgende tarieven zijn dan van toepassing.

  • Consult 60 min: € 130,00
  • Consult 90 min: € 195,00

Verhindering/No show

Het kan natuurlijk voor komen dat de geplande afspraak toch niet goed uitkomt. Als u langer dan 48 uur van te voren de afspraak afzegt, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Indien u binnen 48 uur van te voren afzegt, wordt de helft van het consult in rekening gebracht. Als u helemaal niet afzegt en niet verschijnt wordt het gehele consult in rekening gebracht.

Neem contact op!

Wil je weten of Psychologiepraktijk Lot van Os je kan helpen? Neem gerust contact op!